UPDATE STAND VAN ZAKEN VERLADING AARDGASCONDENSAAT

• Roodeschool

Deel dit artikel

Update stand van zaken verlading aardgascondensaat

12 september 2022 – Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 5 Augustus de eerdere stillegging van de overlaadactiviteiten op de locatie Roodeschool van Noordgastransport (NGT) opgeheven. Dit nadat alle voorgestelde aanpassingen op locatie zijn uitgevoerd. Preventief heeft NGT de afgelopen weken ook het tweede spoor waar verlading (eventueel) kan plaatsvinden voorzien van nieuw grind.

Komende tijd

Na de stillegging eind mei heeft NGT een alternatief gevonden voor de verlading van het aardgascondensaat, namelijk via vrachtwagens. Het belang van deze oplossing was groot; het overladen van aardgascondensaat is cruciaal voor het openhouden van de NGT-pijpleiding op de Noordzee. Door deze leiding wordt jaarlijks zo’n 3 miljard kubieke meter aardgas vanaf de Nederlandse Noordzee aan land gebracht. Dit staat gelijk aan ca. 7,5% van de totale aardgasbehoefte van Nederland. Als NGT het overladen van condensaat niet zou hebben kunnen hervatten, dan zou de gehele NGT-pijpleiding moeten worden ingesloten. Dat is uiteraard niet in het belang van de energietoevoer voor heel Nederland. Vandaar dat NGT er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen en het overladen weer te mogen hervatten. De veiligheid voor de omgeving, onze medewerkers en het milieu hebben bij NGT de hoogste prioriteit; ongeacht de locatie van de activiteiten en de manier van transport.

Aangezien de verlading via vrachtwagens momenteel soepel verloopt, kiest NGT er voorlopig voor om dit te continueren. Ondertussen zijn de constructieve gesprekken met de verschillende belanghebbenden over de verplaatsing van Roodeschool naar een nieuwe locatie in volle gang. Ondanks dat de stilleggingen van de verlading op Roodeschool volledig zijn opgeheven is het de intentie van NGT om in principe nu niet terug te gaan naar verlading op de locatie Roodeschool.  Wij zien Roodeschool op dit moment primair als een back-up optie mocht verlading op een alternatieve manier niet mogelijk zijn. Omdat Roodeschool voor NGT deze back-up rol vervult, hebben we er wel voor gekozen om ook het grindbed op ons tweede spoor vervangen, zodat -mocht het nodig zijn- ons overslagstation in optimale conditie verkeert om deze back-up rol te vervullen.

NGT is sinds 1974 gevestigd in Roodeschool.