To homepage

NGT brengt energie aan land

Deel deze pagina

shutterstock_1124378837-2

NGT brengt energie aan land

NGT is een Nederlands bedrijf dat al bijna 50 jaar eigenaar en exploitant is van een leidingnet van circa 500 kilometer in de Nederlandse Noordzee. NGT werkt met toegang tot een open systeem dat onder dezelfde transparante voorwaarden beschikbaar is voor alle offshore gasproducenten. Door de bestaande infrastructuur te transformeren tot een geïntegreerde offshore waterstofbackbone kunnen wij de ontwikkeling van groene waterstof via offshore elektrolyse versnellen.

NGT is klaar voor de energietransitie.

NGT is klaar voor de energietransitie: uit studies - uitgevoerd door DNV-GL en Bureau Veritas - blijkt dat onze pijpleidingen geschikt zijn om te hergebruiken voor het transport van waterstof. NGT is bezig met de certificering van haar pijpleidingen voor offshore waterstoftransport.

Een offshore waterstofbackbone door hergebruik van bestaande infrastructuur

Wij streven naar het faciliteren van de offshore waterstofproductie en kunnen dat realiseren door onze bestaande infrastructuur te transformeren tot een geïntegreerde offshore waterstofbackbone. Wij zijn ervan overtuigd dat grootschalige offshore waterstofproductie (elektrolyse) groei, opschaling en implementatie van de waterstofeconomie zal versnellen. Daarnaast heeft hergebruik van bestaande infrastructuur grote economische voordelen.

Ons netwerk maakt een versnelde ontwikkeling van waterstofproductie mogelijk op windparken verder uit de kust. Onze infrastructuur is klaar om groene energie aan land te brengen als waterstof offshore wordt geproduceerd. De waterstofinfrastructuur van NGT kan rond 2030 operationeel zijn en ongeveer 10-14 GW aan offshore windenergie verwerken; dit versnelt de energietransitie en draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Met een aanlanding in het Eemshavengebied kan de backbone van NGT eenvoudig aangesloten worden op de onshore waterstofbackbone.

Beter voor het milieu

Een grootschalige offshore waterstofproductie zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord, de versterkte doelstellingen voor 2022 en de Europese ambities voor de Green Deal, Fit for 55 en RePowerEU. Hergebruik van de assets van NGT heeft enorme milieuvoordelen: er is namelijk geen impact op het kwetsbare ecosysteem van de Noordzee en de Waddenzee. Onze leidingen liggen er al!