To homepage

Projecten, consortia en lidmaatschappen

Deel deze pagina

Consortia membership header beeld

Samen bereiken we meer.

NGT participeert in diverse innovatieve projecten en is lid van relevante netwerkorganisaties.

In alfabetische volgorde:

AquaVentus

Het visionaire project van AquaVentus: 110 Gigawatt aan opwekkingscapaciteit voor groene waterstof uit offshore-windenergie tegen 2035 en het transport daarvan naar land. Een miljoen ton groene waterstof per jaar zou binnenkort kunnen worden verkregen tussen Helgoland en de Doggerbank.

New Energy Coalition

New Energy Coalition is een continu groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheidsorganen en NGO’s die samen werken aan de bespoediging van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

DOSTA

Het DOSTA project onderzoekt mogelijkheden voor offshore energieopslag (pompcentrales en omzetting in waterstof) en alternatieve methoden voor het transport van elektriciteit en/of waterstof naar land en de haalbaarheid daarvan in de Nederlandse Noordzee.

EBN

Energie Beheer Nederland (EBN) streeft ernaar de traditionele gaswaardeketen duurzamer te maken. EBN kan haar invloed in de gehele keten gebruiken door partijen samen te brengen en kapitaal, infrastructuur, kennis en deskundigheid bij te dragen aan actuele projecten. EBN is 100% eigendom van de Nederlandse overheid. Ten opzichte van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid heeft EBN een adviserende rol door haar kennis van de ondergrond en van de gas-/energiewaardeketen.

European Clean Hydrogen Alliance

De European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) werd aangekondigd als onderdeel van de Nieuwe industriële strategie voor Europa en werd op 8 juli 2020 gelanceerd in het kader van de waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa. Door industrie, overheden en het maatschappelijk middenveld samen te brengen zal de European Clean Hydrogen Alliance een essentiële rol spelen bij het faciliteren van de realisatie van de visie van de Europese waterstofstrategie.

Element NL

In Nederland hebben 12 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in Element NL

H2opZee

H2opZee is een demonstratieproject gericht op de bouw van 300-500 Megawatt (MW) aan electrolyse in de Noordzee voor de productie van groene waterstof door middel van offshore-windenergie. Via een bestaande pijpleiding zal de waterstof vervolgens naar de wal getransporteerd worden. Dit project is een initiatief van TKI Wind op Zee en is ontwikkeld door Neptune Energy en RWE.

Hynetwork Services

Hynetwork Services is van plan een grootschalige waterstofinfrastructuur in Nederland te ontwikkelen en te beheren. Deze infrastructuur is noodzakelijk om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame grondstoffen en brandstoffen mogelijk te maken. Hynetwork Services zal de benodigde waterstofinfrastructuur realiseren door hergebruik van bestaande gastransportnetten.

HyXchange

Een waterstofbeurs in Nederland zal de producten en voorwaarden verduidelijken die nodig zullen zijn om handel in waterstof mogelijk te maken. Dit omvat waterstofcertificering, een index die de prijzen transparant maakt, een spotmarkt en de ontwikkeling van handelsinstrumenten om het fysieke waterstofnetwerk te balanceren en het gas op te slaan. Het HyXchange handelsplatform is een initiatief van Gasunie en het Rotterdams Havenbedrijf, Port of Amsterdam, Groningen Seaports en North Sea Port.

Industrietafel Noord Nederland (INN)

De Industrietafel Noord Nederland is een samenwerking tussen bedrijven in de industriële clusters Delfzijl en Emmen en omgeving. Het partnerschap beoogt CO2-reductie in de industrie te realiseren en de concurrentiepositie van ondernemingen in Groningen en Drenthe te versterken. INN is onderdeel van SBE, een werkgeversorganisatie in de noordelijke regio.

North Sea Energy

North Sea Energy is een publiek-privaat onderzoeksprogramma met meer dan 30 (inter)nationale deelnemers. Het North Sea Energy-programma onderzoekt hoe het potentieel van de Noordzee door middel van een geïntegreerde aanpak gebruikt kan worden voor een klimaatneutraal energiesysteem. Het programma onderzoekt de voordelen van slimme koppelingen tussen de diverse energiefuncties in de Noordzee. Deze voordelen besparen de samenleving geld en tijd, maken een effectief gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk en leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.

NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windenergiesector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie om een duurzame Nederlandse energievoorziening te realiseren.

PosHYdon

PosHYdon is een initiatief van Nexstep en TNO in nauwe samenwerking met de branche. PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee. Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren. Vervolgens kan de bestaande gasinfrastructuur (NGT) worden hergebruikt voor het transport naar land.