To homepage

Behandeling van gas

Deel deze pagina

DSC06751-header

Wij behandelen circa 30% van al het Noordzeegas in onze installatie in Uithuizen.

Het aardgas dat wordt geproduceerd op de aangesloten offshore productieplatforms, wordt via ons offshore leidingnetwerk naar de behandelingsinstallatie in Uithuizen getransporteerd. Het gas wordt door NGT verder gedroogd en op de gewenste specificatie gebracht. Na behandeling leveren wij het gas aan het Nederlandse GTS-net.

Onze onshore activiteiten

In onze behandelingsinstallatie in Uithuizen maken wij het gas geschikt voor gebruik in huishoudens en industrie. Het proces in onze installatie omvat de volgende stappen:

  • Het op de Noordzee geproduceerde aardgas wordt via offshore leidingsystemen naar de behandelingsinstallatie van NGT in Uithuizen getransporteerd. Het aardgas is afkomstig van diverse gasvelden, in verschillende kwaliteiten en samenstellingen.
  • Tijdens dit proces condenseren de aanwezige hogere koolwaterstoffen tot vloeibaar aardgascondensaat (een soort lichte benzine). Dit condensaat wordt bij Noordgastransport opgeslagen in vier opslagtanks.
  • Na de behandeling worden de kwaliteit en kwantiteit van het gas gemeten door middel van fiscale meting en aan het landelijk net afgeleverd.

Na behandeling leveren wij het gas aan het landelijke gasnet.
Leveringsleiding naar GTS-systeem