To homepage

Onze assets

Deel deze pagina

What we do-Our Assests- L10 project-121-2

Ons bedrijf is in 1973 opgericht voor het transport en behandelen van aardgas vanaf het eerste Nederlandse offshore platform. In de jaren daarna hebben wij ons pijpleidingensysteem uitgebreid om gas te transporteren van verschillende gasproducenten in de Noordzee. Het gas komt aan land bij onze behandelingsinstallatie in Uithuizen, waar we het gas behandelen en leveren aan het landelijk GTS-net. 

Onze meest waardevolle asset zijn onze mensen!

Onze mensen

Onze medewerkers zijn de belangrijkste asset van NGT. Wij transporteren al bijna 50 jaar veilig en verantwoord gas door onze offshore infrastructuur. Wij waarborgen deze prestatie door periodieke trainingen te volgen en het aannemen van hooggekwalificeerde technische professionals, met een sterke focus op onze HSEQ-eisen. NGT is een gecertificeerd trainingsbedrijf voor VAPRO procesoperators. Verder streven wij ernaar onze mensen de beste arbeidsvoorwaarden en een gezonde werkomgeving te bieden

Onze pijpleidingen

Met bijna 500 kilometer aan offshore infrastructuur en een doorvoercapaciteit voor aardgas van circa 3 miljard Nm3  per jaar is ons netwerk van pijpleidingen in de Noordzee een essentiële asset voor de Nederlandse energievoorziening. Wij transporteren ongeveer 30% van de totale offshore gasproductie, bijna 10% van het nationale gasverbruik. Onze pijpleidingen hebben de capaciteit om in de toekomst circa 14 GW aan in waterstof omgezette windenergie te transporteren.

NGT-pijpleidingen Noordzee (rood)

Onze platforms 

NGT is eigenaar van de eerste platforms in de Nederlandse Noordzee, in blok L-10. De L10-AR (riser-platform) is uitgegroeid tot een centraal knooppunt dat gas ontvangt vanuit diverse aangesloten pijpleidingen. De L10-AC (compressorplatform) comprimeert het gas en vergroot daarmee de capaciteit van het systeem.

L10-blok: links L10-AC & L10-AR

Ons proces

Onshore hebben wij een behandelingsinstallatie in de Emmapolder bij Uithuizen in eigendom en exploitatie. Hier komt het aardgas onder hoge druk aan land, wordt dan verder gedroogd en vervolgens op de specificaties van het landelijk net gebracht. Het aardgascondensaat wordt gescheiden van het aardgas. Het aardgas wordt afgeleverd aan het GTS-netwerk, terwijl het gascondensaat (vergelijkbaar met lichte benzine) in de installatie wordt opgeslagen. Bij Roodeschool wordt het condensaat niet opgeslagen maar onmiddellijk in speciaal daarvoor bestemde treinwagons geladen en naar de eindbestemming vervoerd. NGT heeft ook de mogelijkheid om het condensaat per vrachtwagen vanuit de installatie te transporteren.

NGT behandelingsinstallatie Uithuizen

Meer over onze assets vindt u op de pagina met Feiten en cijfers.