To homepage

Waterstof

Deel deze pagina

shutterstock_2136771347-3

Waterstof zal naar verwachting een essentiële rol spelen in de overgang naar een duurzaam energie-ecosysteem. De offshore productie van groene waterstof en het transport naar land via (bestaande) pijpleidingen heeft diverse voordelen ten opzichte van transport via elektriciteitskabels. Hergebruik van bestaande pijpleidingen reduceert de impact op het milieu, ook is de transportcapaciteit van waterstof aanzienlijk groter. Bovendien is de vergunningverlening en het tijdspad voor de aansluiting op de onshore backbone veel korter. Onderzoek van de TU Delft heeft uitgewezen dat op locaties meer dan 75 kilometer uit de kust, het transport van waterstofmoleculen veel kostenefficiënter is dan het transport van elektriciteit via kabels: deze afstand kan zelfs nog kleiner zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van bestaande pijpleidingen.

NGT neemt deel aan diverse offshore waterstofprojecten.

Productie groene waterstof

De meest gebruikte techniek om groene waterstof te produceren is door elektrolyse, waarbij water (H2O) gesplitst wordt in waterstof en zuurstof. Deze technologie is al erg bekend, maar wordt voornamelijk op land en op kleine schaal toegepast. Binnen diverse onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten wordt gewerkt aan schaalvergroting in een offshore omgeving. NGT participeert in een aantal van deze initiatieven. Wij zijn consortiumpartner in het PosHYdon project en werken samen met het initiatief H2opZee.

Meer weten over alle innovatieve projecten waarin NGT participeert.