To homepage

Een duurzame toekomst

Deel deze pagina

Sustainable future_shutterstock_2060918282

Nut en noodzaak energietransitie

De Noordzee wordt een belangrijk Europees knooppunt voor duurzame energie. NGT is er al 50 jaar; met haar kennis, ervaring en toekomstbestendige assets.

Samenwerking met industriepartners en overheid.

Na de overgang van steenkool naar aardgas is nu een nieuwe transitie noodzakelijk. De industrie slaat de handen ineen om samen met overheidspartners een nieuwe energietransitie tot stand te brengen: een geïntegreerd, duurzaam energiesysteem.

Geschikt voor waterstof

NGT is al 50 jaar eigenaar en exploitant van een pijpleiding door de Noordzee en de Waddenzee. Deze is aanvankelijk ontworpen voor aardgas, maar kan hergebruikt worden voor andere energieoplossingen zoals het transport van waterstof. NGT is van plan om haar huidige infrastructuur in te zetten voor waterstoftransport in het gebied waar wij actief zijn, dichtbij de aangesloten windmolenparken. Wij zullen onze diensten tegen gelijke, transparante voorwaarden blijven aanbieden. Wij hechten waarde aan het open-acces systeem dat wij al sinds 1975 toepassen.

De infrastructuur van NGT kan circa 10-14 GW verwerken.
De gunstige locatie van NGT ten opzichte van de offshore-windenergiegebieden en de aansluiting op de onshore backbone

Respect voor het milieu

Ons netwerk maakt een versnelde ontwikkeling mogelijk van windmolenparken verder uit de kust. Wanneer waterstof offshore geproduceerd wordt (door middel van elektrolyse), kan het bestaande leidingensysteem van NGT gebruikt worden om dit aan land te brengen. De infrastructuur van NGT kan rond 2030 al operationeel zijn en kan uiteindelijk waterstof transporteren welke wordt omgezet uit circa 10-14 GW offshore windenergie. Daarmee dragen wij bij aan de realisatie van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Hergebruik van NGT-assets reduceert de impact op het milieu aanzienlijk. Er hoeven geen nieuwe pijpleidingen in kwetsbare ecosystemen, zoals de Waddenzee te worden gelegd. De leidingen liggen er al!