Reactie van Noordgastransport (NGT) op het advies van SodM om de installatie in Roodeschool te verhuizen.

• Roodeschool

Deel dit artikel

De omgeving heeft al langer de wens geuit om over te gaan tot relocatie van het overlaadstation.

Ron Hagen, directeur van NGT: "NGT begrijpt deze zorgen over onze installatie in het dorp. Toen NGT zich in 1974 in Roodeschool vestigde was dit het meest nabije treinstation, in die tijd een logische keuze voor de afvoer van het condensaat per spoor. We begrijpen echter goed dat er vandaag de dag anders wordt gekeken naar onze bedrijfsactiviteiten en dat een overlaadstation nabij een dorpskern als minder wenselijk wordt gezien. Wij zullen dan ook onze gesprekken met alle betrokken partijen voortzetten en zoeken naar mogelijkheden voor verplaatsing van de overslagactiviteiten. Verder zijn er recent een aantal observaties gedaan door SodM die aanpassing behoeven. NGT werkt er aan om deze punten zo snel mogelijk te adresseren."

De installatie van NGT in Roodeschool

Over NGT B.V.

NGT B.V. bezit en exploiteert een pijpleidinginfrastructuur op de Noordzee van ​​circa 500 kilometer. Al bijna 50 jaar brengt NGTzo'n 30% van het in de Nederlandse Noordzee geproduceerde aardgas aan land. Na de behandeling in haar fabriek in Uithuizen levert NGT het gas aan het landelijke gastransportnet. Hier komt zogenaamd aardgascondensaat bij vrij, een stof vergelijkbaar met benzine.

NGT wil in de toekomst haar offshore infrastructuur inzetten om grootschalige groene waterstofproductie mogelijk te maken en de energietransitie te versnellen. De bestaande infrastructuur kan worden hergebruikt en getransformeerd naar een geïntegreerde offshore waterstofbackbone. NGT blijft energie aan land brengen.