Pijpleidingen NOGAT en NGT ontvangen Certificaat van Geschiktheid voor transport groene waterstof op zee

• Research & Development

Deel dit artikel

Pijpleidingen NOGAT en NGT ontvangen Certificaat van Geschiktheid voor transport groene waterstof op zee

Groningen, 6 oktober 2022 – Vandaag hebben Noordgastransport (NGT) en NOGAT als eerste offshore pijpleidingeigenaren het Certificaat van Geschiktheid (Certificate of Fitness) voor het transporteren van groene waterstof door hun bestaande leidingen op de Noordzee in ontvangst genomen. Het certificaat werd uitgereikt door Bureau Veritas Inspectie & Certificering dat het onderzoek, overeenkomstig de NEN3656, heeft uitgevoerd.  

Ron Hagen, directeur NGT: “We zijn zeer blij met deze certificering. Dit toont aan dat onze NGT-leiding geschikt is om tot 100% pure groene waterstof te transporteren. Dat betekent dat onze leiding, die van de grens met het Verenigd Koninkrijk naar Uithuizen loopt – nu al geschikt is voor de toekomst. Nu vervoeren we nog aardas, maar straks groene waterstof. Door de capaciteit van deze pijpleidingen, zo’n 12-14 Gigawatt, kunnen we dus sneller doorschakelen naar grootschalige groene waterstofproductie op de Noordzee.”

Hans Janssen, directeur NOGAT, de pijpleiding die van Scandinavië, Deense en Duitse wateren naar Den Helder loopt: “Dit is goed nieuws voor NOGAT én nog belangrijker: voor de energietransitie. Door slim gebruik te maken van bestaande infrastructuur maken we op de Noordzee sneller de omslag naar groene waterstof. Dat kan dus in één keer naar puur, maar kan ook nog tijdelijk een mix van aardgas en groene waterstof zijn. Beiden zijn moleculen en beiden hebben we nodig. Naast dat hergebruik sneller is, want het ligt er al, is het ook goedkoper en hoeft er geen aanlanding meer gecreëerd te worden door kwetsbare kuststreken of de Waddenzee. De impact van hergebruik kent dus een veel lagere impact op het milieu, natuur en ecologie dan het bouwen van een nieuwe pijpleiding.”

“Vanuit Bureau Veritas zijn we erg opgetogen over de bijdrage die wij in dit project hebben mogen leveren. Wij hebben als onafhankelijke partij een eerder uitgevoerd onderzoek mogen beoordelen. Dit onderzoek had betrekking op de geschiktheid van de pijpleidingen voor transport van groene waterstof. Dit past helemaal in onze rol als TIC (testen, certificeren, inspecteren) service provider en bij onze expertise op het gebied van de toepassing van waterstof’’, aldus Robert de Lange, Operations Director Industry & IVS Benelux van Bureau Veritas. “De beoordeling en daarop volgende certificering die wij hebben uitgevoerd rechtvaardigen het vertrouwen dat NGT en NOGAT alsmede de overheid en andere stakeholders mogen stellen in de claim dat de bewuste pijpleidingen voldoen aan het predikaat ‘fit for purpose”.

In 2018 was door DNV al onderzoek gedaan naar de robuustheid van het staal van de pijpleidingen, waaruit destijds al bleek dat het staal geschikt en veilig is voor waterstoftransport. De pijpleidingen worden regelmatig intern en extern gecontroleerd om de integriteit te waarborgen. Elke vijf jaar wordt er een grote inspectie uitgevoerd. De pijpleidingen staan onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen.

Dit Certificaat voor Geschiktheid is geldig tot 2062.

Op de foto (vlnr): Hans Janssen (Managing Director NOGAT), Anton Janssens (Global Key Account Director Renewables BUREAU VERITAS) en Ron Hagen (Managing Director Noordgastransport)

Over NGT B.V.

NGT B.V. bezit en exploiteert een pijpleidinginfrastructuur op de Noordzee van circa 500 kilometer. Al bijna 50 jaar brengt NGT zo’n 30% van het op de Nederlandse Noordzee geproduceerde aardgas aan land. Na de gasbehandeling in haar fabriek in Uithuizen levert NGT het gas aan het landelijk gastransportnet. Hier komt zogenaamd aardgascondensaat bij vrij, een stof vergelijkbaar met benzine.

NGT wil in de toekomst haar offshore infrastructuur inzetten om grootschalige groene waterstofproductie mogelijk te maken en de energietransitie te versnellen. De bestaande infrastructuur kan worden hergebruikt en getransformeerd naar een geïntegreerde offshore waterstofbackbone. NGT blijft energie aan land brengen. - www.noordgastransport.nl

Over NOGAT B.V.

NOGAT B.V. (Northern Offshore Gas Transport) transporteert sinds 1992 aardgas vanuit verschillende locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee, via een eigen onderzees pijpleidingsysteem, naar het onshore gasbehandelingsstation in Den Helder.

Het pijpleidingsysteem loopt vanaf productieplatform F3-FB in blok F3 via een 24” pijpleiding naar platform L2-FA in blok L2 blok. Van daar wordt het aardgas verder getransporteerd via een 36” pijpleiding naar het gasbehandelingsstation in Den Helder, alwaar het gas op specificatie wordt gebracht.

Het pijpleidingsysteem op het Deens continentaal plat is via de Tyra West - F3 pijpleiding aangesloten op de NOGAT-pijpleiding. Deze 100-kilometer lange onderzeese aardgaspijpleiding verbindt het Deens continentaal plat met het Nederlands continentaal plat en vergemakkelijkt zo de export van Deens gas naar Noordwest-Europa.

Ook het pijpleidingsysteem op het Duits continentaal plat is verbonden met het NOGAT-pijpleidingsysteem en wel door de A6-F3 aansluiting. Deze 20“ onderzeese pijpleiding heeft een totale lengte van 118 kilometer. – www.nogat.nl

Over Bureau Veritas B.V.

Bureau Veritas is een veelzijdige business partner op het gebied van zakelijke dienstverlening rondom kwaliteit, risicomanagement, gezondheid & veiligheid, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en - vanuit het perspectief van energietransitie  - hernieuwbare energie, waterstof en CO2-reductie.

Bureau Veritas is een toonaangevende en wereldwijde aanbieder van TIC services: testen, inspecteren en certificeren. Onze dienstverlening is gericht op het helpen verbeteren van de bedrijfsprestaties van onze opdrachtgevers. Daarin speelt de beoordeling van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten en processen aan de hand van specificaties en eisen van opdrachtgevers, (inter)nationale normen en (inter)nationale wetgeving een centrale rol. Daarnaast is Bureau Veritas o.a. actief op het vlak van onafhankelijke beoordeling van bedrijfsrisico’s, operationeel-technisch advies, inventarisatie en beoordeling van het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance), metingen, testen en inspecties, certificering en training.

Tegen de achtergrond van de energietransitie is Bureau Veritas internationaal actief op het gebied van waterstof m.b.t. productie, opslag, transport, distributie en verbruik. Vanuit de invalshoeken van veiligheid, betrouwbaarheid en milieuvriendelijke toepassing beschikt Bureau Veritas over een breed scala van services. De services die Bureau Veritas biedt in relatie tot waterstof omvatten o.a. risico-inventarisatie- en beoordeling (via gevarenstudies) naast compliance assessment tegen (inter)nationale wetgeving en voorschriften (zoals ATEX en PED). Ook de beoordeling van leveranciers (via supplier audits) is hierin opgenomen, evenals de uitvoering van performance assessments gericht op verbetering van prestaties en efficiency van productiefaciliteiten- en installaties.

Bureau Veritas werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met ruim 78.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een uitgebreid netwerk van 1.600 kantoren en laboratoria. In Nederland en België opereren we vanuit vestigingen in o.a. Rotterdam en de Botlek, Amersfoort en Antwerpen. Kijk voor meer informatie op www.benelux.bureauveritas.com.