Offshore waterstoftransport via hergebruik aardgasleiding op de Noordzee

• Research & Development

Deel dit artikel

Offshore waterstoftransport via hergebruik aardgasleiding op de Noordzee

Op 6 oktober jl. ontvingen NOGAT en NGT van Bureau Veritas Inspectie & Certificering een certificaat van Geschiktheid voor transport van groene waterstof door de bestaande leidingen op zee. De leidingen liggen gunstig voor aansluitingen op geplande windparken en zoekgebieden en kunnen 10-14 GW aan groene waterstof transporteren. Het voordeel van hergebruik van bestaande leidingen is dat de uitrol van demonstratieprojecten naar grootschalige productie van groene waterstof veel sneller kan gaan plaatsvinden. De buizen, de aanlanding aan land en connecties met de backbone c.q. andere landen is er al. Dat scheelt in de kosten en heeft tevens een aanzienlijk kleinere impact op het milieu omdat er voor de aanlanding geen nieuwe kustgebieden of kwetsbare natuur doorkruist moet worden, zoals duinen en de Waddenzee.

Vandaag kondigen beide partijen aan om gezamenlijk scenario's te onderzoeken hoe er voor 2030 een offshore leidingsysteem gecreëerd kan worden dat naast waterstof in gemengde vorm ook 100% waterstof kan transporteren. De aansluiting op het onshore waterstoftransportsysteem, offshore waterstofopslag en connecties met buurlanden zullen ook meegenomen worden in het onderzoek.

In de bijgesloten paper wordt het een en ander verder toegelicht en zijn enkele voorbeeldscenario's opgenomen.