Hervatten verlading aardgascondensaat

• Roodeschool

Deel dit artikel

Hervatten verlading aardgascondensaat

26 juli 2022 - Per dinsdag 26 juli 2022 hervat Noordgastransport (NGT) weer het overladen en het naar Rotterdam transporteren van het aardgascondensaat. Dit condensaat komt via de pijpleiding van NGT mee bij de productie van aardgas op de Noordzee.

De overlaadactiviteiten zullen vanaf die datum tijdelijk plaatsvinden op de locatie Uithuizen, waar het condensaat overgeladen zal worden in speciaal hiervoor geëquipeerde vrachtwagens. Op 25 juli 2022 heeft EZK daar een omgevingsvergunning voor verleend. Het betreft een tijdelijk alternatief, zolang de overlaadactiviteiten op de locatie Roodeschool stilliggen. Het belang van deze voortzetting was groot. Het overladen van aardgascondensaat is cruciaal voor het openhouden van de NGT-pijpleiding op de Noordzee. Door deze leiding wordt jaarlijks zo’n 3 miljard kubieke meter aardgas vanaf de Nederlandse Noordzee aan land gebracht. Dit staat gelijk aan zo’n 7,5% van de totale aardgasbehoefte van Nederland. Als NGT het overladen van condensaat niet zou kunnen hervatten, dan zou de NGT-pijpleiding nog deze maand moeten worden afgesloten. Dat is niet in het belang van de energietoevoer voor heel Nederland. Vandaar dat NGT er alles aan heeft gedaan om dit te voorkomen en het overladen weer te mogen hervatten. De veiligheid voor de omgeving, onze medewerkers en het milieu hebben bij NGT de hoogste prioriteit; ongeacht de locatie van de activiteiten en de manier van transport.

NGT werkt op dit moment hard om de observaties van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op het verlaadstation in Roodschool te verhelpen. NGT is sinds 1974 gevestigd in Roodeschool en heeft al eerder aangegeven open te staan voor een verplaatsing van het overlaadstation naar een nieuwe locatie. Gesprekken hierover met de verschillende belanghebbenden zijn inmiddels gestart.