Aardgasbehandeling

Het op de Noordzee gewonnen aardgas wordt via het offshore pijpleidingenstelsel getransporteerd naar de bewerkingslocatie van Noordgastransport te Uithuizen. Het aardgas is afkomstig uit verschillende velden met verschillende kwaliteiten en samenstellingen.

Het aardgas komt onder hoge druk aan land. Het gewonnen ruwe gas bevat nog onbruikbare en/of schadelijke stoffen, en wordt bij Noordgastransport verder gedroogd en op specificatie gebracht.

Bij de drukverlaging in de behandelingsinstallatie (expansie) condenseren de in het aardgas aanwezige hogere koolwaterstoffen in de vorm van aardgascondensaat (een soort lichte aardolie).

Dit condensaat wordt bij Noordgastransport verzameld in vier opslagtanks.

Vanuit de opslagtanks wordt het condensaat batchgewijs per pijpleiding getransporteerd naar de verladingslocatie in Roodeschool. Aardgascondensaat is vergelijkbaar met benzine qua gevaarlijke eigenschappen voor wat betreft brandbaarheid, explosiekracht en giftigheid.

Om de laatste restjes waterdamp uit het aardgas te halen wordt het gas nog extra gedroogd.