Aardgastransport

Zodra het gas is geproduceerd op het continentaal plat van de Noordzee wordt het op de betreffende productieplatforms gedroogd (watervrij gemaakt tot een dauwpunt van 4 °C) en zo geschikt gemaakt voor transport naar de wal.

Voor gastransport beschikt Noordgastransport over de volgende installaties:

  • Een verzamelplatform in blok L10 (L10-A Riser platform) in de Noordzee.

  • Een compressorstation (geplaatst op een apart platform naast het L10-A Riser platform) om de leidingcapaciteit naar de wal optimaal te benutten.

  • Een transportpijpleiding op de zeebodem. Deze pijpleiding is 178 kilometer lang en heeft een doorsnede van circa 90 centimeter. Het loopt vanaf de blokken L10/L11 (L10-A Riser platform) op de Noordzee naar Uithuizen. Op deze pijpleiding zijn tevens vier andere leidingen aangesloten; te weten vanaf de blokken K6/K9, K12B, L8G, L11 en G17. Ook deze pijpleidingen zijn eigendom van Noordgastransport. In 1999 is de hoofdtransportleiding met 140 kilometer verlengd. Dit gedeelte heeft eveneens een doorsnede van circa 90 centimeter en verbindt het blok D15 met het L10-A Riser platform.

Het gas tesamen met het aardgascondensaat dat tijdens de productie bij de platforms vrijkomt, wordt via het verzamelplatform en de 178 kilometer lange pijpleiding naar wal vervoerd om daar het gas op de gewenste specificatie te brengen.

L10-A complex

Het L10-A-complex beheert een groot deel van het gas dat wordt geproduceerd door het Nederlandse continentale plat.

Onshore

Aan de wal beschikt Noordgastransport over de volgende installaties:

  • De gas- en condensaatbehandelingsinstallatie in de Emmapolder bij Uithuizen voor de zuivering en droging van het per pijpleiding aangevoerde aardgas.

  • De 8 kilometer lange condensaat-transportpijpleiding met een doorsnede van 15 centimeter. Deze loopt vanaf de behandelingsinstallatie bij Uithuizen naar het spoorwegemplacement in Roodeschool.

  • De verladinginstallatie op het spoorwegemplacement te Roodeschool voor de overslag van het aangevoerde aardgascondensaat in tankwagons.

Noordgastransport verwerkt het door de diverse producenten op de Noordzee geleverde mengsel van aardgas en -condensaat. De te leveren hoeveelheid gas wordt bepaald door de contracten die deze producenten afsluiten met hun afnemers. Het gasaanbod bij Noordgastransport is afhankelijk van deze contracten en zal daarom variëren.