Condensaatverlading

Bij het winnen van aardgas uit de Noordzee komen naast het aardgas ook andere stoffen vrij. Deze stoffen worden met behulp van de installatie van Noordgastransport uit het gewonnen gas verwijderd. Het resultaat is bruikbaar aardgas en aardgascondensaat. Aardgascondensaat is het beste te vergelijken met benzine. In grote lijnen bevat het vergelijkbare stoffen en kent aardgascondensaat ongeveer dezelfde gevaarlijke eigenschappen voor wat betreft brand, explosie en giftigheid.

Het aardgascondensaat wordt opgeslagen in een grote tank op de locatie Emmapolder. Het aardgascondensaat wordt vervolgens op aanvraag door middel van een pijpleiding verpompt van de Emmapolder naar de overslaginstallatie in Roodeschool. In Roodeschool wordt het aardgascondensaat direct in spoorketelwagens geladen; er vindt geen tussentijdse opslag plaats. Per keer (3 - 4 keer per week) wordt ongeveer 600 kubieke meter aardgascondensaat verladen.

Op het rangeerterrein van Roodeschool staan gemiddeld 4 en maximaal 8 spoorketelwagens die elk een inhoud hebben van 80 m3. Als de hele trein gevuld is, zal deze zo spoedig mogelijk het rangeerterrein verlaten.

Bij het beladen van de spoorketelwagens zal de lucht(damp) die in de spoorketel zit door het aardgascondensaat naar buiten worden geduwd. Vanaf juni 2007 wordt deze lucht door middel van een verbrandingsinstallatie omgezet in elektriciteit.