Health Safety Environment and Quality

HSEQ staat voor Health, Safety, Environment en Quality. Veilig, gezond en milieubewust. Dat is waar het beleid van Noordgastransport voor staat en waar al onze bedrijfsactiviteiten op gericht zijn.

Wij zien de wijze waarop wij opereren niet los van de wereld waarbinnen we dat doen. Daarom beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor die wereld; voor mens en milieu. We zijn ons er dan ook terdege van bewust dat onze werkzaamheden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. HSEQ vormt daarom de basis van onze bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de resultaten van het systeem getoetst en onderzoeken we wat en hoe we onze processen en technieken nog verder kunnen verbeteren.

Informatiebrochures

Wij geloven in het volledig en correct informeren van mensen en daarom heeft Noordgastransport B.V. HSEQ informatiebrochures per onderwerp ontwikkeld. Het materiaal, opgesteld door en voor medewerkers, bevat gemakkelijk leesbare en begrijpelijke informatie met betrekking tot bestaande procedures en werkinstructies.

Health

Safety

Environment

Quality